De praktijk / Bedrijfsinfo

In april 2012 is mijn massagepraktijk met hammamruimte, los van de woning, geopend. Daardoor kan ik vaste en nieuwe klanten in een prettige ambiance ontvangen. De praktijk is geheel voorzien van vloerverwarming en op warme zomerdagen zorgt airconditioning voor een aangenaam massage- en behandelklimaat.

Adres:
Massagepraktijk Intensense
Gele Lis 10
6661LG Elst


Tel:   
06 11733302

mail:
intensense@hotmail.com 

kvk-nummer: 
09192819

Bankgegevens:
IBAN: NL21 INGB 0005064691 

Beroepsvereniging:


Disclaimer:

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:de eigenaar: de eigenaar van massagepraktijk intensense;mijn: de eigenaar van massagepraktijk intensense;gebruik(en): alle denkbare handelingen;u: de gebruiker (bezoeker) van de website;de content: alle in de website aanwezige inhoud.

2. Het onderstaande is van toepassing op de internetsite die u thans bekijkt en door de eigenaar gepubliceerde informatie op sociale media sites, zoals bijvoorbeeld facebook, twitter etc. Door deze internetsites te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of niet door de eigenaar beheerde websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van de eigenaar.

6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk van de eigenaar te worden verkregen. 

Los van het hierboven gestelde, wordt acquisitie op basis van mijn bedrijfsinformatie, op welke manier dan ook verkregen, niet op prijs gesteld en is gebruik van mijn bedrijfsinformatie nimmer toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemmming van de eigenaar. 

Wellicht ten overvloede wordt vermeld dat de eigenaar nooit een zakelijke overeenkomst afsluit anders dan op schriftelijke wijze.